Din browser er forældet!

Opdatér din browser for at få vist denne hjemmeside ordentligt.

Opdater min browser nu

Erklæring om privatlivspolitik

Sidst opdateret: April 2022

Vi anerkender vigtigheden af at beskytte dit privatliv og dine rettigheder med hensyn til databeskyttelse. Internettet er et meget kraftfuldt middel med hensyn til overførsel af personlige oplysninger; af denne grund forpligter lastminute.com-koncernen, og alle de virksomheder der tilhører ("lm group") koncernen, sig til at overholde gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af personlige data og sikkerheden af samme, for at garantere en sikker, kontrolleret og fortrolig navigation til de brugere, der besøger og / eller bruger hjemmesiden og / eller bruger vores sammenligningstjeneste (herefter: "Brugere").

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger, behandler og videregiver personoplysninger, når man får adgang til vores hjemmeside og bruger den og vores tjenester, i særdeleshed:

1. Hvem er den dataansvarlige?

2. Hvilke kategorier af data indsamler og bruger vi?

3. Hvorfor og hvordan indsamler vi data?

4. Hvem ser, modtager og bruger dataene, og hvor er det muligt at gøre alt dette?

5. Hvor længe opbevarer vi dataene?

6. Hvad er rettighederne i forhold til databeskyttelse, og hvordan kan de udøves?

7. Den dataansvarliges kontaktoplysninger

8. Vores databeskyttelsesansvarliges kontaktoplysninger

9. Oplysninger vedrørende cookies

10. Meddelelse om Facebooks beskyttelse af personlige oplysninger 

11. Opdatering og tidligere versioner af denne privatlivspolitik

 

Dette dokument informerer også brugerene om, hvordan de udøver deres rettigheder (herunder retten til at gøre indsigelse vedrørende en del af den datahåndtering, der udføres af os). Yderligere oplysninger om rettighederne og om, hvordan de kan udøves, findes i de følgende afsnit.

I tilfælde af, at denne privatlivspolitik omfatter et udtryk, der ikke er specifikt defineret (såsom "tjeneste" eller "websted"), er det underforstået, at definitionen af dette udtryk er det, der er vedtaget inden for de kontraktlige betingelser for tjenester, ydet af selskabet.

 

1. Hvem er den dataansvarlige?

Som anført i de generelle betingelser vedrørende brugen af webstedet, leveres de tjenester, der tilbydes gennem dette, af Blue SAS, som er ejer af webstedet. Derfor, hvor ordene "selskab", "vi", "os", "vores" eller "dataansvarlig" nævnes i denne privatlivspolitik, henviser de især til:

Blue SAS, et selskab, der er registreret i henhold til fransk lovgivning med nummer 490 641 354 og har sit vedtægtsmæssige hjemsted på 75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Frankrig, som er dataansvarlig for brugernes personlige data i henhold til denne privatlivspolitik (herefter: "Virksomhed", "vi", "vores", "dataansvarlig").

2. Hvilke kategorier af data indsamler og bruger vi?

Hvis man besøger hjemmesiden og bruger sammenligningstjenesten ("bruger"), indsamler vi følgende kategorier af personoplysninger:

2.1. Personlige data leveret af brugeren 

 • Personlige data, der deles med os, herunder oplysninger, indeholdt i kommentarer, beskeder, der sendes pr. telefon til vores kundeservice (hvor den er tilgængelig) eller via de sociale medier.

 • I særdeleshed:

  • Når der er kontakt mellem os og brugeren via kundeservice  (hvor den er tilgængelig) eller via e-mail, kan vi indsamle: personlige data, som brugeren giver, når brugeren opretter forbindelse med os, herunder navn og brugernavn, telefonnummer, e-mailadresse.

  • Når man downloader og bruger applikationen: Indsamler vi ikke personoplysninger direkte fra brugeren. Det skal dog bemærkes, at nogle oplysninger vil blive delt med Facebook (afs. 11.2 i denne privatlivspolitik). Ved at installere vores applikation erklærer man, at man har læst og accepteret privatlivspolitikken og vilkårene og betingelserne for selve applikationen.

Ovennævnte personoplysninger er, når der anmodes om dem, nødvendige for den korrekte udførelse af kontrakten mellem os og brugeren og for at give os mulighed for at opfylde vores juridiske forpligtelser, undtagen i tilfælde, hvor vi er afhængige af den registreredes samtykke som retsgrundlag for behandlingen og for vores legitime interesse. Uden dem vil vi måske ikke være i stand til at levere alle de nødvendige tjenester.

Det er vigtigt, at alle dine personoplysninger er korrekte. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sikre, at de kontaktoplysninger, vi har (herunder e-mailadresse), altid er korrekte.

 

2.2. Personoplysninger, der indsamles automatisk af vores hjemmeside, telefonisk og / eller af tredjeparter

 • Vi indsamler oplysninger vedrørende besøg på webstedet og brugen af webstedet af brugeren, såsom den anvendte enhed og browser, IP-adressen eller domænenavne på de computere, der er forbundet til webstedet, adresserne i URI-notation af de foretagne anmodninger, tidspunktet for anmodningen, den metode, der anvendes til at indsende anmodningen til serveren, størrelsen af den modtagne fil, den numeriske kode, der angiver status for svaret fra serveren (vellykket, fejl, osv.) og andre parametre vedrørende operativsystemet og det anvendte computermiljø, datoen og tidspunktet for besøget, varigheden af besøget, henvisningswebstedet og navigationsvejen på webstedet vedrørende besøget og interaktionerne på selve webstedet, herunder de tjenester og tilbud, som brugeren er interesseret i. Bemærk, at vi kan knytte disse oplysninger til brugerens konto.

For yderligere information vedrørende de formål, som vi indsamler og bruger disse oplysninger til, henvises til afsnittet om cookies i denne privatlivspolitik (9. Oplysninger vedrørende cookies). Bemærk, at personlige oplysninger også kan være knyttet til cookies, f.eks. for at aktivere opbevaring af rejsesøgninger på ens personlige konto, når man tilmelder dig tjenesten, og / eller for at indsamle oplysninger om, hvordan man bruger vores produkter og tjenester.

 • Vi kan overvåge opkald til vores kundeservice  (hvor den er tilgængeligt) for kvalitetskontrol, analyse, personaleuddannelse og / eller for at beskytte os i tilfælde af juridiske tvister. Alle personoplysninger, som brugeren modtager under opkaldet, vil blive behandlet i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 • I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan vi modtage yderligere oplysninger om brugeren, såsom oplysninger om afsløring af svig og advarsler fra tredjeparts serviceudbydere og / eller partnere om vores aktiviteter til forebyggelse af svig.

 

3. Hvorfor indsamler vi data?

Generelt bruger vi personoplysninger til at levere de ønskede tjenester, yde assistance til kunder, rapportere vigtige ændringer af vores hjemmeside og foreslå indhold og reklamer, som vi mener kan være af interesse for brugeren. I særdeleshed:

Hvorfor?

A. For at oprette og opretholde det kontraktforhold, der er etableret for levering af den anmodede tjeneste i alle dens faser og gennem enhver mulig integration og ændring eller for at handle på brugerens anmodning i forbindelse med foranstaltninger forud for kontraktindgåelse (f.eks. for at reagere på brugerens tvivl og bekymringer;). Oplysninger vedrørende vores levering af tjenesten, og / eller for at give brugeren afklaringer eller assistance, kan sendes via e-mail, telefon eller anden lignende teknologi.

På hvilket retsgrundlag?

For at udføre en kontrakt eller for at udføre foranstaltninger i forbindelse med en kontrakt (dvs. for at levere de ønskede tjenester, og / eller for at give brugeren afklaringer eller assistance)

 

Hvorfor?

B. Ikke relevant 
 

Hvorfor?

C. For at overholde lovmæssige, forskriftsmæssige og overensstemmelsesmæssige krav og reagere på anmodninger fra statslige myndigheder eller retshåndhævende myndigheder, der gennemfører en undersøgelse.

På hvilket retsgrundlag?

For at overholde loven (dvs. at dele personoplysninger med regulerende myndigheder)

 

Hvorfor?

D. For at udføre aggregeret statistisk analyse på anonyme grupper, så du kan se, hvordan vores hjemmeside, vores tjenester bruges og kontrollere vores virksomheds resultater. 

På hvilket retsgrundlag?

For at forfølge vores legitime interesser (dvs. at forbedre vores hjemmeside, dens funktionalitet og vores tjenester)

 

Hvorfor?

E. Ikke relevant 

 

Hvorfor?

F. Ikke relevant

 

Hvorfor?

G. Ikke relevant 

 

Hvorfor?

H. For at opretholde sikkerheden på vores hjemmeside og systemer og for at forebygge og identificere sikkerhedshændelser og andre forbrydelser.

På hvilket retsgrundlag?

For at forfølge vores legitime interesser (dvs. at sikre sikkerheden på vores hjemmeside)

 

Hvorfor?

I. For at kontrollere overholdelsen af vores vilkår og betingelser og fastslå, udøve eller forsvare et retskrav i retten.

På hvilket retsgrundlag?

For at forfølge vores legitime interesser (dvs. i overensstemmelse med vores vilkår og betingelser, til beskyttelse af vores rettigheder i tilfælde af tvister eller krav)

 

Hvorfor?

J. For at tilpasse og personliggøre reklamer og online markedsføringsmeddelelser, baseret på de oplysninger, der indsamles via cookies og relateret til den brug, som brugeren gør af hjemmesiden, tjenester og andre websteder (for yderligere information se afsnittet om cookies i denne privtlivspolitik).

På hvilket retsgrundlag?

Hvor brugeren giver sit samtykke (dvs. via cookie-banneret eller via browserindstillingerne)

 

Hvorfor?

K. Hvis det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan vi overvåge opkald til og fra vores kundeservice med henblik på kvalitetskontrol, analyse og personaleuddannelse.

På hvilket retsgrundlag?

For at forfølge vores legitime interesser (dvs. forbedre vores kundeservice)

 

Hvor behandlingen af personoplysninger er baseret på legitime interesser, gennemfører vi en undersøgelse for at sikre, at vores interesse i brugen af data er legitim, og at brugerens grundlæggende privatlivsrettigheder ikke tilsidesættes af vores legitime interesser ("afvejningstest"). Yderligere oplysninger om afvejningstest kan findes ved at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på [email protected].

 

4. Hvem ser, modtager og bruger dataene, og hvor er det muligt at gøre alt dette?

4.1. Kategorier af datamodtagere

Vi deler personoplysninger til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, med følgende kategorier af modtagere:

 • Vores medarbejdere og / eller autoriserede samarbejdspartnere, der yder assistance og rådgivning inden for administration, produkt, juridisk rådgivning, kundeservice (hvor det er tilgængeligt) og it-systemer, samt det personale, der er ansvarligt for vedligeholdelsen af vores netværk og vores hardware- og softwareudstyr; luftfartsselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer, forsikringsselskaber, rejsearrangører og enhver anden part, som det er nødvendigt at videregive personoplysninger til for at levere den tjeneste, som brugeren og / eller kunden anmoder om, og som vil fungere som uafhængige dataansvarlige. Bemærk, at flyselskaber i overensstemmelse med de nye bestemmelser, der er indført i USA og andre lande, er forpligtet til at give told- og grænsemyndighederne adgang til oplysninger om flypassagerer. Derfor kan vi i nogle situationer meddele de kompetente myndigheder i de lande, der er en del af kundens rejseplan, de data, der er indsamlet om de passagerer, der er omfattet af reservationen, hvis det kræves af lokal lovgivning;

 • Vores tredjepartstjenesteudbydere (herunder andre lastminute.com-koncernenheder), der behandler personoplysninger på vores vegne og under vores ledelse til ovenstående formål, og som fungerer som dataansvarlige, f.eks. som leverer IT- og hostingtjenester til selskabet, callcentre og assistance, analytiske og administrative tjenester osv.;

 • De sociale platforme, som vi har et kommercielt samarbejde med, hvis brugeren udtrykkeligt anmoder om det (for eksempel når man deler oplysninger, genereret af vores websted på sådanne platforme), når man downloader vores applikation ved at give samtykke via vores privatlivspolitik eller via sociale platforme til, at vi deler oplysninger vedrørende onlineaktiviteten med disse partnere, selv når man ikke har adgang til den sociale medieplatform, eller når sådanne kommercielle partnere, der giver os funktionelle evner, kræver, at vi i henhold til deres opnåede rettigheder specificerer den enhed, som applikationen er installeret på.  De oplysninger, der deles, vil blive reguleret af privatlivspolitikken for sociale medier. De kompetente myndigheder, hvis dette er forudset af de gældende bestemmelser.

 • De kompetente myndigheder og retshåndhævende tredjeparts-myndigheder, når dette er nødvendigt for at håndhæve vores brugsvilkår og beskytte og forsvare vores rettigheder eller vores ejendom eller tredjemands rettigheder og ejendom;

 • tredjeparter, der modtager dataene (f.eks. virksomhedskonsulenter, fagfolk i forbindelse med levering af due diligence-tjenester i skattespørgsmål ("due diligence" eller som vurderer værdien og kapaciteten af aktiviteten), hvor det skulle være nødvendigt i forbindelse med salg af vores virksomhed eller dens aktiver (tilfælde, hvor dataene vil blive meddelt til vores konsulenter og til konsulenter for enhver potentiel køber, og vil blive overført til de nye ejere).

 

Den komplette liste over personer, som personoplysninger kan videregives til, er tilgængelig på vores hjemsted, og kan rekvireres ved at skrive til [email protected].

4.2. International dataoverførsel

Behandlingen af brugerens personoplysninger vil finde sted på den dataansvarliges vedtægtsmæssige hjemsted (se punkt 1), på lastminute.com-gruppens servere og på hjemstedet af eventuelle andre personer, som oplysningerne kan overføres til, med det formål at levere de ønskede tjenester til den dataansvarlige.

Da vi er et internationalt rejsefirma, overfører vi også personoplysninger til:

 • Lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som tilbyder et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, f.eks. Schweiz, i overensstemmelse med Europa-Kommissionens afgørelser om "tilstrækkelig databeskyttelse", som anerkender den beskyttelse, som nogle lande tilbyder, som tilstrækkelig.

 • Lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvor databeskyttelseslovgivningen kan yde et mindre beskyttelsesniveau end lovgivningen i EØS. Dette sker, når:

  • Vi videregiver dataene til uafhængige dataansvarlige, som kan behandle dataene uden for EØS for at levere den tjeneste, som brugeren anmoder om;

  • vi videregiver dataene til vores tjenesteudbydere, der fungerer som dataansvarlige på vores vegne, og som kan være i lande uden for EØS. Når sådanne overførsler finder sted, sikrer vi, at de sker i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, og at de er underlagt de standardkontraktbestemmelser, der er godkendt af Europa-Kommissionen, for at sikre tilstrækkelig beskyttelse af de involverede parter. Vores leverandører, der fungerer som dataansvarlige, kan være involveret i aktiviteter såsom at imødekomme anmodninger, at levere reklame- og markedsføringstjenester på vores vegne, og at leve kundeservice via elektronisk kommunikation eller callcentre.

Hvis brugeren ønsker yderligere oplysninger om de indførte beskyttelsesforanstaltninger, er det muligt at kontakte os ved at skrive til [email protected]

 

5. Hvor længe opbevarer vi dataene?

Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opnå de formål og udføre de aktiviteter, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller som på anden måde er meddelt brugeren, eller så længe det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Yderligere oplysninger om opbevaringsperioden kan findes her:

 

Dokument

Kundeservices e-mail, herunder brugeranmodninger / -klager via e-mail

Opbevaringsperiode

10 år

Startdato

Fra datoen e-mailen blev sendt

 

Dokument

Rapporter eller klager

Opbevaringsperiode

10 år

 

DATA INDSAMLET GENNEM TAGS

Dokument

Tekniske cookies

Opbevaringsperiode

Maks. 3 år

Startdato

Fra navigationsdatoen på vores hjemmeside

 

Dokument

Ikke-tekniske cookies

Opbevaringsperiode

Maks. 1 år

Startdato

Fra datoen for den registreredes samtykke

 

6. Hvad er rettighederne i forhold til databeskyttelse, og hvordan kan de udøves?

Du kan udøve de rettigheder, der er garanteret ved EU-forordning 2016/679 (artikel 15-22), herunder retten til:

Rettighedens navn

Ret til indsigt

Indhold

Modtage bekræftelse på eksistensen af personoplysninger, få adgang til indholdet af samme og få en kopi.

 

Rettighedens navn

Ret til berigtigelse

Indhold

Opdatere, rette og / eller ændre personoplysningerne.

 

Rettighedens navn

Ret til sletning / til at blive glemt og til begrænsning

Indhold

Anmodning om sletning af data eller begrænsning af data, der er blevet behandlet i strid med loven, herunder dem, for hvilke lagring ikke er nødvendig til de formål, hvortil dataene blev indsamlet eller behandlet; hvis vi har offentliggjort personoplysninger, har brugeren også ret til at anmode om sletning af personoplysninger og om vedtagelse af rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere de andre dataansvarlige, der behandler personoplysningerne, om anmodningen om at slette et link, en kopi eller reproduktion af sådanne personoplysninger.

 

Rettighedens navn

Ret til dataportabilitet

Indhold

Modtage i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format en kopi af de personoplysninger, der leveres til selskabet med henblik på en kontrakt eller med brugerens samtykke, og anmode om at overføre sådanne personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

Rettighedens navn

Ret til at inddrage samtykke

Indhold

I tilfælde af, at vi er afhængige af brugerens samtykke, vil sidstnævnte altid have mulighed for at tilbagekalde dette samtykke, selv om vi kan have andre retsgrundlag for behandlingen af ovennævnte data til andre formål.

 

Rettighedens navn

Ret til til enhver tid at gøre indsigelse

Indhold

Ret til til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger under visse omstændigheder (især i tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt at behandle oplysningerne for at opfylde kontraktlige eller juridiske krav, eller hvor selskabet bruger sådanne oplysninger til direkte markedsføringsaktiviteter.

 

Rettighedens navn

Ret til ikke at blive omfattet af en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering

Indhold

Det er altid muligt at anmode om, at der gennemføres en manuel beslutningsproces, at udtrykke ens mening eller at anfægte beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, hvis sådanne beslutninger tillægges retsvikning eller andre tilsvarende virkninger.

 

Man kan udøve disse rettigheder til enhver tid på følgende måder:

 • Ved at kontakte os via e-mail på [email protected].

 • Med hensyn til målrettede online-reklamer og tilbagetrækning af samtykke henvises til afsnittet om cookies i denne privatlivspolitik.  

 

Hvis man udøver ovennævnte rettigheder i henhold til GDPR, vil vi efterkomme brugerens anmodning ved at betragte de personlige oplysninger, der ejes af alle virksomheder, der tilhører lastminute.com-koncernen.

 

Rettigheder i forbindelse med personoplysninger kan i visse tilfælde begrænses. For eksempel i tilfælde af, at opfyldelsen af denne anmodning afslører en anden persons personoplysninger, eller hvis der er juridiske krav eller tvingende legitime grunde, kan vi fortsætte med at behandle de personoplysninger, som vi er blevet bedt om at slette.

Man har også ret til at klage, hvis man mener, at ens personoplysninger er blevet behandlet forkert. Vi opfordrer brugeren til at kontakte os først, men det er hans/hendes ret, i det omfang denne ret gælder for hans/hendes sag, at indgive en klage direkte til den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for databeskyttelse.

 

7. Den dataansvarliges kontaktoplysninger.

Ovennævnte kontaktoplysninger på den dataansvarlige er:

Blue SAS, et fransk selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted på 75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Frankrig (R.C.S nr. 490 641 354)

 

8. Vores databeskyttelsesansvarliges kontaktoplysninger

Vores databeskyttelsesansvarlige kan findes på følgende adresser:

[email protected] 

75, boulevard Haussmann - 75008 Paris, Frankrig

 

9. Oplysninger vedrørende cookies

For mere information om cookies, se venligst vores cookiepolitik.

 

10. Meddelelse om Facebooks beskyttelse af personlige oplysninger 

10.1. Brugerdefineret Facebook målgruppe - Facebook pixels

Vi bruger Facebook Inc.'s "brugerdefinerede målgruppe" remarketing funktion. (1601 Willow Road, Menlo Park, Californien 94025 eller, hvis brugeren er bosat i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland). Denne funktion giver os mulighed for at vise vores hjemmesides brugere, når de besøger Facebook, interessebaserede reklamer ("Facebook-annoncer"), og at analysere disse Facebook-reklamer til statistiske og markedsundersøgelsesformål, for at optimere fremtidige reklamer. Det giver os mulighed for at foreslå mere relevante reklamer.

Til dette formål bruger vi den såkaldte Facebook-pixel på vores hjemmeside.

Når en bruger besøger vores hjemmeside og udfører en handling, aktiveres Facebook-pixlen og rapporterer denne handling. Således informeres vi om, hvornår en bruger har foretaget en handling efter at have set vores Facebook-annonce. Vi vil også være i stand til at nå den samme bruger igen ved hjælp af den brugerdefinerede målgruppe. Disse pixels giver derefter mulighed for at spore brugerens adfærd, eftersom vedkommende er blevet omdirigeret til vores hjemmeside ved at klikke på Facebook-annoncen. Således informeres vi om, hvornår en bruger har foretaget en handling efter at have set vores Facebook-annonce. Vi vil også være i stand til at nå den samme bruger igen ved hjælp af den brugerdefinerede målgruppe.

Derfor giver dette os mulighed for at måle effektiviteten af Facebook-reklamer til statistiske og markedsundersøgelsesformål. De data, der indsamles på denne måde, er anonyme, dvs. de giver os ikke mulighed for at se de enkelte brugeres personoplysninger. Disse data gemmes og behandles dog af Facebook, hvilket er grunden til, at vi informerer vores brugere, baseret på vores viden om situationen. Facebook kan linke disse oplysninger til brugerens Facebook-konto og ligeledes bruge dem til at forfølge sine salgsfremmende formål i overensstemmelse med Facebooks datapolitik  https://en-us.facebook.com/policy.php. Sådanne data kan tillade Facebook og dets partnere inden for eller uden for Facebook. En cookie kan også gemmes på brugerens computer til disse formål.

10.2. Facebooks SDK

I vores applikation bruger vi Facebooks softwareudviklingskit (Software Development Kit SDK). Facebooks SDK leveres og drives af Facebook Inc. 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA eller, hvis brugeren er bosat i EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland. Gennem denne integration kan vi forbinde forskellige Facebook-tjenester med vores applikation (dvs. Facebook Analytics, Facebook Ads, Facebook Access via SDK, Facebook Account Kit, Facebook Sharing, Facebook Graph API og Facebook App Events).

Specifikt har vi forbundet følgende Facebook SDK-tjenester med vores applikation:

Log ind med Facebook: For at give brugeren mulighed for at registrere sig eller logge ind via deres Facebook-konto

Facebook App Events: For at forstå folks handlinger i vores applikation og måle effektiviteten af appens reklamer på brugerens mobilenhed. Vi bruger denne service til at evaluere omfanget af vores reklamekampagner og brugen af Facebook SDK. Facebook giver os kun en samlet analyse af brugernes adfærd i vores applikation.

Da vores applikation desuden er knyttet til Facebook SDK-tjenesterne, skal vi følge Facebooks politikker, som kræver, at vi deler følgende brugerdata med Facebook, når brugeren downloader applikationen, selv når han / hun ikke er logget ind på den sociale platform:

 • Anonyme online identifikatorer;

 • oplysninger, der bekræfter den faktiske download af vores applikation;

 • type enhed, der anvendes til at downloade applikationen;

 • enhedens modelnavn;

 • geografisk område;

 • tidszone;

 • internetudbyder;

 • enhedens skærmstørrelse og -definition;

 • enhedens CPU-kerne;

 • enhedens ekstern hukommelse i Gb;

 • ledig plads i Gb på enhedens eksterne hukommelse;

 • enhedens tidszone

Ved at downloade vores applikation erklærer brugeren at give sit samtykke til kommunikation af data til Facebook under ovennævnte betingelser.

Yderligere oplysninger om Facebook SDK til iOS kan findes her:https://developers.facebook.com/docs/ios For Android, se: https://developers.facebook.com/docs/android.

Du kan til enhver tid kontrollere og ændre status for din Facebook-forbindelse og de relaterede adgangsrettigheder til vores applikationer via dine Facebook-profilindstillinger (https://www.facebook.com/settings?tab=applications). Hvis du ønsker at slette linket mellem Facebook og vores applikation, skal du logge ind på Facebook og foretage de nødvendige ændringer i ens profilindstillinger.

 

11. Opdatering og tidligere versioner af denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik til enhver tid i overensstemmelse med dette afsnit. Hvis vi foretager ændringer i denne privatlivspolitik, vil vi offentliggøre den reviderede privatlivspolitik på vores hjemmeside, og opdatere den "sidst opdaterede" dato i begyndelsen af denne privatlivspolitik.

Tidligere versioner af denne privatlivspolitik er tilgængelige her.

Abonnér gratis for at få de nyeste rejseopdateringer.
Klik på Tillad når du får besked om Notifikationer.